Digitale verktøy for en god skole

Personverntema vil og omhandle tilsyn i forhold til dette:

En gjennomgang av de viktigste bestemmelsene i personopplysningsloven i forhold til den daglige virksomheten i en skole, samt om hvordan Datatilsynet utøver sitt tilsynsansvar med skoler. St Paul skole i Bergen har hatt et slikt tilsyn, og vi vil få høre om deres erfaringer fra dette.

Reklamer

Stikkordsky