Digitale verktøy for en god skole

Det er lagt ut lenker fra sesjonene mandag – i noe «rå» og uredigert form foreløpig, men du skulle kunne finne frem til ønsket informasjon.

Du finner lenkene her.

Reklamer

Personverntema vil og omhandle tilsyn i forhold til dette:

En gjennomgang av de viktigste bestemmelsene i personopplysningsloven i forhold til den daglige virksomheten i en skole, samt om hvordan Datatilsynet utøver sitt tilsynsansvar med skoler. St Paul skole i Bergen har hatt et slikt tilsyn, og vi vil få høre om deres erfaringer fra dette.

På siden «Foredragsholderne» vil du nå finne mer utfyllende informasjon om den sesjonen Microsoft skal ha tirsdagen.

Oppdatert info om overnatting

De som ønsker å komme søndag 6. november skal få samme pris som det vi har avtalt fra 7. – 8. november. Altså kr. 1125,-per natt.

De som ønsker en ekstra overnatting kan kontakte hotellet på konferanse.admiral@choice.no eller  ringe 55 23 64 71  og oppgi referansenummer: 136471 .

Mer info om det praktiske finner du her.

Av praktiske grunner må vi sette en påmeldingsfrist.

Denne er satt til 21. oktober.

Ta gjerne kontakt med oss via nettsiden eller via Twitter om du har spørsmål.

Under praktisk informasjon har vi lagt til informasjon om parkering.

Du finner siden her.

Nyhetsside

Her legger vi ut nyheter.

Stikkordsky